Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości (7)

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Daszyński

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 1 200

Data emisji

04-11-2021

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

32,00 x 22,40

Masa

14,14 g

Nakład

do 11 000

Data emisji

04-11-2021

Dodatkowe materiały

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Wincenty Witos

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 1 200

Data emisji

05-11-2020

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

32 x 22,4

Masa

14,14 g

Nakład

do 11 000

Data emisji

05-11-2020

Dodatkowe materiały

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Wojciech Korfanty

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 1 500

Data emisji

05-11-2019

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

32 x 22,4

Masa

14,14 g

Nakład

do 13 000

Data emisji

05-11-2019

Dodatkowe materiały

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Jan Paderewski

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

30-10-2018

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

32 x 22,4

Masa

14,14 g

Nakład

do 20 000

Data emisji

30-10-2018

Dodatkowe materiały

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Roman Dmowski

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

08-11-2017

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

32 x 22,4

Masa

14,14 g

Nakład

do 20 000

Data emisji

08-11-2017

Dodatkowe materiały

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Józef Haller

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 000

Data emisji

08-11-2016

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

32 x 22,4

Masa

14,14 g

Nakład

do 20 000

Data emisji

08-11-2016

Dodatkowe materiały

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości –Józef Piłsudski

Seria: Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nominał: 100 zł

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 21,00

Masa

8,00 g

Nakład

do 2 500

Data emisji

09-11-2015

Dodatkowe materiały

Nominał: 10 zł

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

32 x 22,4

Masa

14,14 g

Nakład

do 30 000

Data emisji

09-11-2015

Dodatkowe materiały