Narodowy Bank Polski – bank centralny

O roli i zadaniach NBP w przystępnej, komiksowej formie.

Narodowy Bank Polski jako emitent polskiego pieniądza gotówkowego. Organy NBP. Trzy funkcje banku centralnego i główne obszary działalności. Prowadzenie polityki pieniężne. Rola NBP w systemie płatniczym. Zarządzanie rezerwami dewizowymi. Obsługa bankowa Skarbu Państwa.