Złoty – polska waluta narodowa

O polskiej walucie w przystępnej, komiksowej formie.

O zabezpieczeniach polskich banknotów przed fałszerstwami.  Metoda weryfikacji autentyczności banknotów w czterech krokach. O banknotach obiegowych i kolekcjonerskich. O powszechnej dostępności gotówki i obiegu gotówki w gospodarce.
Komiks przeznaczony dla uczniów w wieku od 13 lat. Zawiera ćwiczenia utrwalające wiedzę z zakresu tematu: polskiej waluty.