Spotkanie Prezesa NBP z Prezesem NBU

20 grudnia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, oraz pan Andriy Pyshnyi, Prezes Narodowego Banku Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli również prof. Marta Kightley, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, Kamila Sukiennik, Dyrektor Gabinetu Prezesa, Jacek Kurski, Zastępca Dyrektora Wykonawczego w Banku Światowym oraz Agata Łagowska, Dyrektor Departamentu Zagranicznego w NBP. Prezesowi NBU towarzyszył Volodymir Kuchyn, Dyrektor Biura ds. Integracji Europejskiej oraz Vitalii Serhiichuk, pracownik Gabinetu Prezesa NBU.

Tematem spotkania była bliska współpraca bilateralna pomiędzy bankami oraz perspektywy jej dalszego rozwoju m.in. na arenie międzynarodowej. NBP od pierwszych dni wojny wspiera NBU w wielu obszarach i jest gotów kontynuować swoją pomoc.


Зустріч Голови Національного банку Польщі з Головою Національного банку України

20 грудня відбулась зустріч, у якій взяли участь професор Адам Глапінський, Голова Національного банку Польщі, та пан Андрій Пишний, Голова Національного банку України.

На зустрічі була присутня також професор Марта Кайтлі, Перший заступник Голови НБП, Каміла Сукєннік, Директор Кабінету Голови НБП, Яцек Курський, заступник Виконавчого директора у Світовому банку, та Агата Лаговська, Директор Закордонного департаменту в НБП. Голову НБУ супроводжував Володимир Кухин, Директор Бюро у справах європейської інтеграції та Віталій Сергійчук, працівник Кабінету Голови НБУ.

Темою зустрічі була тісна двостороння співпраця між банками, а також перспективи її подальшого розвитку, зокрема, на міжнародній арені. НБП з перших днів війни підтримує НБУ у багатьох сферах та виражає готовність і надалі продовжувати надавати свою допомогу.