Sprostowanie artykułu w dzienniku „Fakt” z dnia 24 lipca 2019 r.

Warszawa, 24 lipca 2019 r.

Szanowna Pani
Katarzyna Kozłowska
Redaktor naczelna „Fakt”

ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

SPROSTOWANIE

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), w związku z artykułem pt.: „Szef NBP przyznał sobie pół miliona złotych!” opublikowanym w Fakcie 24 lipca 2019 roku (str. 1 i kontynuacja na str. 4) podpisanym EŁEM, wnoszę o zamieszczenie na łamach Faktu sprostowania nieprawdziwych informacji, jakoby Prezes NBP Adam Glapiński „wziął sobie jeszcze pół miliona złotych w premiach i nagrodach”, w terminie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Prawa prasowego, poniższej treści:

„W artykule z 24 lipca 2019 roku pt.: „Szef NBP przyznał sobie pół miliona złotych!” podano nieprawdziwe informacje: Nieprawdą jest, że prof. Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, „wziął sobie jeszcze pół miliona złotych w premiach i nagrodach”. Całkowite wynagrodzenie brutto Prezesa NBP w 2018 roku wyniosło miesięcznie średnio 59 134,25 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie łącznie z premiami i nagrodami.

Wysokość wynagrodzenia Prezesa NBP jest jawna i publicznie dostępna. Nie była także kwestionowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Nie nastąpiły także szczególne zmiany w jej wysokości.

Tym samym nieprawdziwa jest podana w artykule Faktu informacja o dodatkowych premiach i nagrodach otrzymanych przez prezesa NBP w 2018 roku”.

Mając na uwadze powyższe żądam, zgodnie z przepisami Prawa prasowego, publikacji powyższego sprostowania.