Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej

Jakie jest główne zadanie polityki pieniężnej? Jak szoki wpływają na ceny? Co oznacza stabilność cen? Dlaczego zła jest zarówno deflacja, jak i zbyt wysoka inflacja? Jak działa polityka pieniężna?