Startuje nowy Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP – „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację”

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP – „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację” dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat bieżących zagadnień gospodarczych.

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje w języku polskim lub angielskim, które zostały upublicznione w środkach masowego przekazu w grudniu 2021 r.

Termin składania prac: do 31 grudnia 2021 r.

Laureat Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację” otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł brutto. Kapituła przyzna także dwa równorzędne wyróżnienia po 5 000 zł każde.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa Regulamin.