Banki komercyjne – aktywa, pasywa

Dane archiwalne | Dane miesięczne | Statystyka pieniężna i bankowa według metodyki obowiązującej do lutego 2002 r. | Materiały do pobrania