Statystyka pieniężna i bankowa według metodyki obowiązującej do lutego 2002 r.

Oprocentowanie depozytów i kredytów | NBP, system bankowy, banki komercyjne – aktywa, pasywa | Miary pieniądza | Bilans skonsolidowany systemu bankowego