Średnie ważone oprocentowanie depozytów i kredytów

Archiwum danych | Dane miesięczne | Statystyka pieniężna i bankowa według metodyki obowiązującej do lutego 2002 r. | Materiały do pobrania