Istotne państwa trzecie

Krajowe organy wyznaczone powinny raz w roku identyfikować istotne państwa trzecie oraz przekazywać do ERRS listę istotnych państw trzecich w terminie do końca drugiego kwartału każdego roku

Krajowe organy wyznaczone powinny raz w roku identyfikować istotne państwa trzecie oraz przekazywać do ERRS listę istotnych państw trzecich w terminie do końca drugiego kwartału każdego roku

Zgodnie z Zaleceniem ERRS w sprawie uznawania i ustalania wskaźników bufora antycyklicznego dla ekspozycji wobec państw trzecich (ERRS/2015/1) krajowe organy wyznaczone powinny raz w roku identyfikować istotne państwa trzecie oraz przekazywać do ERRS listę istotnych państw trzecich w terminie do końca drugiego kwartału każdego roku.

16 czerwca 2023
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

10 czerwca 2022
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

18 czerwca 2021
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

15 czerwca 2020
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

7 czerwca 2019
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

11 czerwca 2018
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

2 czerwca 2017
Komitet Stabilności Finansowej dokonał corocznej weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego i nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

10 sierpnia 2016
Komitet Stabilności Finansowej, kierując się metodyką zawartą w Decyzji ERRS w sprawie oceny istotności państw trzecich dla systemu bankowego Unii w związku z uznawaniem i ustalaniem wskaźników bufora antycyklicznego (ERRS/2015/3)nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

Zobacz również