Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym

Informacja o buforach nałożonych przez KNF na inne instytucje o znaczeniu systemowych

Informacja o buforach nałożonych przez KNF na inne instytucje o znaczeniu systemowych

Komisja Nadzoru Finansowego, po zasięgnięciu opinii KSF-M, zidentyfikowała następujące inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie odpowiednie bufory:

Rok 2023

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2,00%
Bank Polska Kasa Opieki SA1,00%
Santander Bank Polska SA1,00%
ING Bank Śląski SA0,50%
mBank SA0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA0,25%
Bank Millennium SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0,25%
SGB – Bank SA0,25%

Rok 2022

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2,00%
Bank Polska Kasa Opieki SA1,00%
Santander Bank Polska SA1,00%
ING Bank Śląski SA0,50%
mBank SA0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA0,25%
Bank Millennium SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0,25%
SGB – Bank SA0,25%

Rok 2021

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA1,00%
Bank Polska Kasa Opieki SA0,75%
Santander Bank Polska SA0,75%
ING Bank Śląski SA0,75%
mBank SA0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA0,25%
Bank Millennium SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0,10%
SGB – Bank SA0,10%

Rok 2020

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA1,00%
Santander Bank Polska SA0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA0,75%
mBank SA0,50%
ING Bank Śląski SA0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA0,25%
Bank Millennium SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0,10%
SGB – Bank SA0,10%

Rok 2019

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA1,00%
Santander Bank Polska SA0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA0,75%
mBank SA0,75%
ING Bank Śląski SA0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
BNP Paribas Bank Polska SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0,10%
SGB – Bank SA0,10%

Rok 2018

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA1,00%
Bank Polska Kasa Opieki SA0,75%
Bank Zachodni WBK SA0,50%
ING Bank Śląski SA0,50%
mBank SA0,50%
Bank BGŻ BNP Paribas SA0,25%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
Deutsche Bank Polska SA0,25%
Alior Bank SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0%
SGB – Bank SA0%

Rok 2017

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA0,75%
mBank SA0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA0,50%
Bank Zachodni WBK SA0,50%
ING Bank Śląski SA0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
Bank Millennium SA0,25%
Bank BGŻ BNP Paribas SA0,25%
Deutsche Bank Polska SA0,25%
Getin Noble Bank SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0%
SGB – Bank SA0%

Rok 2016

Instytucja o znaczeniu systemowymWysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA0,75%
mBank SA0,50%
Bank Zachodni WBK SA0,50%
ING Bank Śląski SA0,50%
Bank Handlowy w Warszawie SA0,25%
Bank Millennium SA0,25%
Bank BGŻ BNP Paribas SA0,25%
Raiffeisen Bank Polska SA0,25%
Getin Noble Bank SA0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA0%
SGB – Bank SA0%

Metodologia

Procedura identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (Dokument KNF 2022)  

Skrócony opis metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (Dokument KNF 2019)  

Dowiedz się więcej

Zobacz również