Bufor zabezpieczający

Instytucje są zobowiązane utrzymywać bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z z art. 92 ust. 3 […]

Instytucje są zobowiązane utrzymywać bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z z art. 92 ust. 3 […]

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym instytucje są zobowiązane utrzymywać bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (tzw. CRR).

Implementacja bufora zabezpieczającego następuje stopniowo:

okreswysokość bufora zabezpieczającego
od 1.01.2016 do 31.12.20171,25%
od 1.01.2018 do 31.12.20181,875%
od 1.01.20192,5%

Dowiedz się więcej

Zobacz również