Komunikat w sprawie wdrożenia rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych

Postanowienia | Ważne odnośniki