Systemy płatności natychmiastowych – zakres wdrożenia proponowanych przez NBP działań wspierających ich rozwój

W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy dotyczącej stopnia wdrożenia przez banki oraz operatorów systemów płatności natychmiastowych proponowanych przez NBP

W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy dotyczącej stopnia wdrożenia przez banki oraz operatorów systemów płatności natychmiastowych proponowanych przez NBP

Materiał Systemy płatności natychmiastowych – zakres wdrożenia proponowanych przez NBP działań wspierających ich rozwój został przygotowany przez Departament Systemu Płatniczego NBP (DSP NBP) na potrzeby Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego Zarządu NBP. W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy dotyczącej stopnia wdrożenia przez banki oraz operatorów systemów płatności natychmiastowych proponowanych przez NBP w 2015 r. działań wspierających rozwój systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących w Polsce oraz sugerowane dalsze działania w tym zakresie. Wspomniane propozycje działań zostały sformułowane w raporcie NBP pt. „Systemy płatności natychmiastowych – analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju”.

Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem badania ankietowego przeprowadzonego w I połowie 2016 r., skierowanego do polskiego środowiska bankowego i operatorów systemów płatności natychmiastowych w Polsce, tj. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz Blue Media S.A. W opracowaniu zawarto również informacje nt. rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce w okresie od kwietnia 2015 r. do czerwca 2016 r., a także przedstawiono inicjatywę stworzenia paneuropejskiego standardu płatności natychmiastowych w euro oraz trendy światowe w zakresie tych systemów.

Na posiedzeniu w dniu 3 października 2016 r. Rada ds. Systemu Płatniczego rozpatrzyła przedmiotowy materiał i poparła sugerowane przez DSP NBP dalsze działania mające na celu rozwój systemów płatności natychmiastowych w Polsce oraz rozszerzenie ich zasięgu i dostępności. Rada zarekomendowała przekazanie przez NBP ww. propozycji działań do operatorów systemów płatności natychmiastowych oraz banków.

Materiał do pobrania

Systemy płatności natychmiastowych – zakres wdrożenia proponowanych przez NBP działań wspierających ich rozwój

Zobacz również