Karty płatnicze

Aktualna informacja o kartach płatniczych | Liczba wyemitowanych kart płatniczych | Liczba transakcji | Wartość transakcji | Bankomaty

Aktualna informacja o kartach płatniczych | Liczba wyemitowanych kart płatniczych | Liczba transakcji | Wartość transakcji | Bankomaty

Karty płatnicze umożliwiają dokonywanie płatności bez wykorzystania gotówki. Prawo bankowe definiuje kartę płatniczą jako kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty.

Te instrumenty płatnicze w Polsce są stosunkowo nowym narzędziem, niemniej rynek kart płatniczych w naszych warunkach rozwija się bardzo szybko.

Pierwsze karty płatnicze pojawiły się w Polsce pod koniec lat 60. XX wieku. Były to jednak karty wydawane przez zagraniczne banki, a korzystanie z nich w Polsce było bardzo ograniczone, ponieważ niewiele było miejsc, gdzie można było nimi regulować należności. Właściwy rozwój rynku kart płatniczych w naszym kraju nastąpił w latach 90. ubiegłego wieku. Stało się to możliwe głównie za sprawą reform, które zostały przeprowadzone po 1989 r. Zmiany te wpłynęły na kształt ówczesnego krajowego sektora bankowego i zapoczątkowały przekształcanie się bankowości detalicznej – banki zaczęły oferować klientom nowe produkty i usługi, wśród których pojawiły się także karty płatnicze. Obecnie rynek kart płatniczych w Polsce funkcjonuje w obrębie krajowego systemu płatniczego jako część systemu płatności detalicznych.

Obecnie mamy kilka rodzajów kart płatniczych. W zależności od sposobu rozliczania transakcji wyróżniamy karty: kredytowe, debetowe i obciążeniowe. Natomiast stosując podział według technologii zapisu danych rozróżniamy karty: z paskiem magnetycznym, z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, karty z mikroprocesorem oraz karty wirtualne (przeznaczone jedynie do płatności w internecie lub innych płatności niewymagających fizycznego przedstawiania karty, np. przez telefon).

Informacje kwartalne

Aktualna informacja o kartach płatniczych

Archiwum informacji o kartach – informacje kwartalne

Dane statystyczne

Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów od 1998 r. 

Liczba transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach – od 1998 r. 

Wartość transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) dokonanych poszczególnymi typami kart w kolejnych kwartałach – od 1998 r. 

Bankomaty (dane wg operatorów bankomatów): Liczba bankomatów oraz liczba i wartość transakcji przeprowadzanych w bankomatach 

Karty płatnicze (dane wg agentów rozliczeniowych): Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo-usługowych, liczba urządzeń akceptujących oraz liczba i wartość transakcji bezgotówkowych w kolejnych kwartałach od 2003 r. 

Zobacz również