Karty płatnicze – informacje kwartalne

Informacje dotyczą polskiego rynku kart płatniczych i zostały opracowane w oparciu o dane statystyczne pochodzące z sektora bankowego oraz podmiotów niebankowych

Informacje dotyczą polskiego rynku kart płatniczych i zostały opracowane w oparciu o dane statystyczne pochodzące z sektora bankowego oraz podmiotów niebankowych

Dane prezentowane w niniejszej informacji dotyczą polskiego rynku kart płatniczych i zostały opracowane przez Departament Systemu Płatniczego NBP w oparciu o dane statystyczne pochodzące z sektora bankowego oraz podmiotów niebankowych.

Podstawą prawną do nałożenia obowiązku sprawozdawczości na wymienione podmioty jest Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Zgodnie z nią sprawozdawczością na rzecz NBP zostali objęci:

 1. wydawcy kart płatniczych (banki i podmioty niebankowe) – m.in. w zakresie informacji o:
  • rodzajach i liczbie wydawanych kart płatniczych i operacjach dokonanych za ich pomocą,
  • liczbie bankomatów,
  • liczbie i wartości transakcji w bankomatach,
 2. agenci rozliczeniowi – m.in. w zakresie informacji o sieci akceptacji kart, tj.:
  • liczbie akceptantów,
  • punktów handlowo-usługowych oraz urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze,
  • operacjach zrealizowanych w tej sieci.

Materiały do pobrania

Zobacz również