System płatniczy w Polsce

Raport pt. System płatniczy w Polsce przedstawia aktualny stan rozwoju polskiego systemu płatniczego i przewidywane kierunki zmian w tym zakresie

Raport pt. System płatniczy w Polsce przedstawia aktualny stan rozwoju polskiego systemu płatniczego i przewidywane kierunki zmian w tym zakresie

Raport pt. System płatniczy w Polsce Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego przygotowuje cyklicznie w celu rozpowszechniania wiedzy o polskim systemie płatniczym. Raport ten przedstawia aktualny stan rozwoju polskiego systemu płatniczego i przewidywane kierunki zmian w tym zakresie. Opracowanie opisuje pod względem instytucjonalnym, funkcjonalnym i prawnym wszystkie podstawowe obszary działania systemu płatniczego obejmujące:

  • formy rozliczeń pieniężnych (instrumentu płatnicze),
  • schematy płatnicze,
  • systemy płatności detalicznych i wysokokwotowych, systemy rozrachunku papierów wartościowych.

Opracowanie uzupełnia załącznik przedstawiający podstawowe dane statystyczne z ww. zakresu.

System płatniczy w Polsce 

System płatniczy w Polsce (lipiec 2008 r.) 

System płatniczy w Polsce (sierpień 2002 r.) 

Zobacz również