System TARGET – informacje ogólne

TARGET - charakterystyka | Uczestnicy bezpośredni systemu TARGET

TARGET – charakterystyka | Uczestnicy bezpośredni systemu TARGET

20 marca 2023 r. uruchomiono system TARGET, który zastąpił funkcjonujący od listopada 2007 r. do 19 marca 2023 r. system TARGET2. Krajowym komponentem systemu TARGET jest system TARGET-NBP.

Uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET-NBP są:

 • Narodowy Bank Polski
 • 15 banków komercyjnych
 • 3 systemy zewnętrzne:
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  • KDPW_CCP S.A.

W 2023 r. w łącznie w systemach TARGET2-NBP i TARGET-NBP:

 • zrealizowano 2 mln 436 tys. zleceń, o łącznej wartości około 3,2 bln euro,
 • średnia wartość zlecenia wyniosła 1,3 mln euro,
 • średni dzienny wolumen zrealizowanych zleceń wyniósł 9 552, a średnie dzienne obroty 12,4 mld euro.

Uczestnicy systemu TARGET-NBP zrzeszeni są w Krajowej Grupie Interesariuszy AMI-Pay.

Zobacz: Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-Pay

System TARGET-NBP – umowy obowiązujące od dnia 20 marca 2023 r.

Pliki do pobrania

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET)

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego zmieniające Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (z dnia 9 listopada 2022 r.)

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego zmieniające Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) (z dnia 7 września 2023 r.)

Wzór – Umowa w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 listopada 2023 r.

Wzór – Załącznik I do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 listopada 2023 r.

Wzór – Załącznik II do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Załącznik III do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Załącznik IV do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Załącznik V do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Załącznik VI do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 listopada 2023 r.

Wzór – Dodatek I do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek II do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek III do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek IV do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek V do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek VI do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 listopada 2023 r.

Wzór – Dodatek VII do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek VIII do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek IX do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Wzór – Dodatek X do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku w euro w systemie TARGET-NBP – obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.

Uwaga! Zapisywanie plików lub korzystanie z linków dostępnych na tej stronie może wymagać od użytkownika autoryzacji.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-20

Strona internetowa EBC poświęcona usługom TARGET: For professional use (europa.eu)