Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-Pay

Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-Pay (KGI AMI-Pay) jest powołana w celu wspierania grupy AMI-Pay działającej na podstawie mandatu udzielonego przez Europejski Bank Centralny

Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-Pay (KGI AMI-Pay) jest powołana w celu wspierania grupy AMI-Pay działającej na podstawie mandatu udzielonego przez Europejski Bank Centralny

Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-Pay (KGI AMI-Pay) jest powołana w celu wspierania grupy AMI-Pay (Advisory Group on Market Infrastructures for Payments, działającej na podstawie mandatu udzielonego przez Europejski Bank Centralny) w wypełnianiu jej roli oraz przekazywaniu wkładu do pracy Grupy AMI-Pay.

Regulamin Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-Pay — KGI AMI-Pay

Dokumenty informacyjne

Zmiana harmonogramu projektu Konsolidacja T2-T2S – prezentacja ze spotkania w dniu 18 listopada 2020 r.

Lista pytań uczestników TARGET2-NBP w sprawie projektu Konsolidacja T2-T2S oraz odpowiedzi NBP – Aktualizacja 18.03.2021

Lista wykorzystywanych komunikatów w skonsolidowanej infrastrukturze 

Mapowanie pacs.009 do MT202

Scenariusze adresowania płatności

Zobacz również