Spotkanie w dniu 13 grudnia 2018 r.

Informacja nt. konsolidacji systemu TARGET2 z platformą TARGET2 Securities w ramach tzw. Vision 2020 | Raportowanie nt. gotowości do połączenia z nowym RTGS w listopadzie 2021

Informacja nt. konsolidacji systemu TARGET2 z platformą TARGET2 Securities w ramach tzw. Vision 2020 | Raportowanie nt. gotowości do połączenia z nowym RTGS w listopadzie 2021

Informacja na temat konsolidacji systemu TARGET2 z platformą TARGET2 Securities w ramach tzw. Vision 2020

Raportowanie nt. gotowości do połączenia z nowym RTGS w listopadzie 2021