Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2007 r.

data publikacji: 2007-12-12 W dniu 12 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego […]

data publikacji: 2007-12-12

W dniu 12 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała techniczne aspekty przyjęcia euro w sektorze bankowym w kontekście sprawnego funkcjonowania systemu płatniczego,
  2. zapoznała się z wynikami analizy porównawczej wysokości opłat za przelewy transgraniczne w euro w polskich bankach w okresie styczeń 2006 r. – listopad 2007 r., wskazując na możliwość obniżenia opłat dla klientów z powodu zniesienia dotychczasowych barier zawartych w ustawie Prawo dewizowe,
  3. zapoznała się ze wstępną informacją o zorganizowanych przez NBP warsztatach nt. obrotu bezgotówkowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej,
  4. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat kierunków rozwoju bankowości elektronicznej i przedyskutowała perspektywy jej rozwoju w Polsce,
  5. zapoznała się z wynikami badania przeprowadzonego w Polsce wśród osób fizycznych na temat innowacyjnych usług płatniczych i gotowości korzystania z nich,
  6. zapoznała się z działaniami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., dotyczącymi obsługi instrumentów SEPA w systemie EuroELIXIR,
  7. zapoznała się ze stanem prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2008 r.