Komunikaty Rady ds. Systemu Płatniczego

Informacje po posiedzeniach Rady ds. Systemu Płatniczego | Informacje aktualne | Archiwum

Informacje po posiedzeniach Rady ds. Systemu Płatniczego | Informacje aktualne | Archiwum

Zabezpieczenia polskich banknotów

Co oznacza sformułowanie, że NBP jest jedynym emitentem złotego? Na czym polega produkcja banknotów? Jakie polskie banknoty znajdują się w powszechnym obiegu? Jak można zweryfikować autentyczność banknotów?  Jakie zabezpieczenia znajdują się na każdym banknocie obiegowym?

Działalność edukacyjna NBP

W jaki sposób Narodowy Bank Polski wypełnia swoją misję edukacyjną? Kto jest odbiorcą naszych działań? Jak realizujemy i wspieramy ciekawe inicjatywy edukacyjne? Za pomocą jakich narzędzi upowszechniamy wiedzę ekonomiczną?

Komunikat Biura Prasowego NBP

W związku z trwającym od rana skandalicznym, politycznym atakiem na Narodowy Bank Polski Biuro Prasowe NBP umieszcza przetłumaczony na język polski dokument regulujący kontakty zewnętrzne odpowiednika Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w FED – banku centralnym USA.

Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego. Wyniki analizy wskazują, że obecnie obowiązujący wskaźnik tego bufora na poziomie 0% jest adekwatny i nie zachodzą przesłanki do jego zmiany[link]. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Loading…

Archiwum komunikatów

Zobacz również