Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 13 czerwca 2014 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z projektowanymi zmianami w sposobie numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych,
  • zapoznała się z podsumowaniem dotychczasowych wyników realizacji projektu Akademia „Dostępne finanse”.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2014 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2014 r.,
  • Raportem Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce, wersja 2.0.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 26 września 2014 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 13 czerwca 2014 r.