Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 2 czerwca 2020 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 2 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2019 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • informacją na temat funkcjonowania Programu „Polska Bezgotówkowa”,
 • podsumowaniem sektorowych wdrożeń dotyczących programu zwalczania nadużyć podatkowych.

Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2019 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2020 r.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat rozwoju standardu interfejsu „Polish API”,
 • Standardem wdrożenia chmurowego w bankach,
 • Funkcjonowaniem indywidualnych rachunków podatkowych,
 • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2019 r.,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2019 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (wg danych na 31 grudnia 2019 r.).

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w formie telekonferencji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 2 czerwca 2020 r.