Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 czerwca 2005 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 21 czerwca 2005 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich nt. kierunków rozwoju podpisu elektronicznego w Polsce,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich nt. nowych możliwości wykorzystania kart płatniczych, związanych z zastosowaniem standardu EMV i zagadnień związanych z wprowadzaniem tego standardu w Polsce,
  3. zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej nt. działań na rzecz usprawnienia płatności masowych i przedyskutowała propozycje KIR S.A. w tej dziedzinie.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2005 r.