Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 czerwca 2020 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 30 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • informacją na temat założeń strategii Eurosystemu dotyczącej płatności detalicznych,
  • informacją na temat dostępu niebankowych dostawców usług płatniczych do systemów płatności,
  • informacją na temat Paragonu Elektronicznego – udostępnienia na życzenie klienta eParagonu dla transakcji bezgotówkowej w banku wydającym instrument płatniczy.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją na temat działań z obszaru cyberbezpieczeństwa banków oraz ich klientów,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2020 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2020 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2020 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z 30 czerwca 2020 r.