Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 grudnia 2010 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 17 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • zapoznała się z przeprowadzonym przez NBP porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za rok 2009 i przedyskutowała wnioski wynikające z tego porównania,
 • zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów na temat stanu prac nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013,
 • zapoznała się z przedstawionym przez Związek Banków Polskich poglądem środowiska bankowego na kwestie związane z implementacją Dyrektywy PSD, wyraziła zaniepokojenie dotychczasowym brakiem takiej implementacji w Polsce oraz zaapelowała do rządu o jak najszybsze zakończenie prac nad przygotowaniem projektu ustawy o usługach płatniczych,
 • zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat wyników analizy definicji pojęć identyfikacja i uwierzytelnianie, występujących w polskim prawie w aspekcie obrotu bezgotówkowego,
 • zapoznała się z raportem z badania barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego i omówiła wnioski wynikające z tego raportu.

Rada zapoznała się również z:

 • materiałami informacyjnymi Związku Banków Polskich:
  • Sprawozdaniem z działań Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności
  • Sprawozdaniem z wdrażania SEPA w Polsce,
 • materiałem informacyjnym Krajowej Izby Rozliczeniowej pt. Włączenie systemu EuroELIXIR do wymiany płatności w ramach Stowarzyszenia Europejskich Izb Rozliczeniowych EACHA,
 • materiałami informacyjnymi Departamentu Systemu Płatniczego NBP:
  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2010 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2010 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2011 r.