Komunikat Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 29 czerwca 2012 r.

Data posiedzenia | Przewodniczący | Plik do pobrania

Data posiedzenia | Przewodniczący | Plik do pobrania

W dniu 29 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Plik do pobrania:

Treść komunikatu z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 czerwca 2012 r.