Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2015 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z informacją Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności na temat aktualizacji Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2016,
  • zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat sprawowania przez NBP nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego i infrastruktury potransakcyjnej rynku finansowego,
  • zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. na temat rozliczania kart krajowych przez KIR,
  • zapoznała się z informacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na temat bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach w kontekście rozwoju usług bankowych i przedyskutowała propozycje Urzędu dotyczące działań w tej dziedzinie na przyszłość.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego NBP:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.,
  • Informacją na temat stanu prac Zespołu Roboczego ds. badania Kosztów Instrumentów Płatniczych na Rynku Polskim,
  • Porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2014 r.,

oraz z:

  • Wnioskami z X Kongresu Gospodarki Elektronicznej, przedstawionymi przez ZBP,
  • opracowaniem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. pt. Rozwój inicjatywy CENT.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w marcu 2016 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2015 r.