Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 21 grudnia 2006 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 21 grudnia 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  1. informacją KIR SA nt. dostosowania systemów rozliczeniowych KIR S.A. do standardów SEPA,
  2. wybranymi wynikami badania korzystania Polaków z kont osobistych i kart płatniczych oraz realizowania płatności masowych w Polsce poprzez transakcje gotówkowe i bezgotówkowe i przedyskutowała możliwości dalszego upowszechniania bezgotówkowych form płatności,
  3. informacją ZBP o stanie prac nad programem rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce,
  4. informacją NBP o stanie prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2007 r.