Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 13 października 2008 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 13 października 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała założenia do strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, przedstawione przez NBP i pozytywnie je zaopiniowała,
  2. zapoznała się z wnioskami z III Kongresu Gospodarki Elektronicznej,
  3. omówiła wyniki badań nt. kosztów gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych w wybranych krajach oraz przedyskutowała wnioski dla Polski, wynikające z analizy wyników tych badań.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w grudniu 2008 r.