Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2018 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
 • informacją na temat funkcjonowania Programu „Polska Bezgotówkowa”,
 • dotychczasowymi wynikami prac Zespołu zadaniowego ds. kart przedpłaconych, który został powołany przez Radę w lipcu 2018 r.,
 • podsumowaniem prac sektora bankowego dotyczących trwałego nośnika.

Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2018 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2019 r.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat standardu interfejsu „Polish API”,
 • Informacją dotyczącą STIR i założeń zmiany w zakresie Split Payment,
 • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2018 r.,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2018 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2018 r.).

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 15 kwietnia 2019 r.