Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2019 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • planami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie uruchomienia usługi płatności natychmiastowych w euro,
 • działaniami Grupy Poczty Polskiej S.A. na rzecz upowszechnienia płatności bezgotówkowych,
 • wynikami porównania wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2018 r.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat schematu SEPA Proxy Lookup,
 • Informacją na temat cyberbezpieczeństwa w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • Informacją o działaniach na rzecz rozwoju rynku kart przedpłaconych i instrumentów pieniądza elektronicznego,
 • Informacją na temat stanu realizacji projektu Konsolidacja T2-T2S,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2019 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2019 r.,
 • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2018 r.,
 • Porównaniem wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze usług płatniczych w obszarze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (według danych na dzień 15 października 2019 r.),
 • publikacją pt. System płatniczy w Polsce.

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w kwietniu 2020 r.

Plik do pobrania:
Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2019 r.