Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 22 października 2021 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 22 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Marta Kightley, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2021 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją na temat korzyści i wyzwań związanych z wdrożeniem usług rozliczeniowych KDPW_CCP na rzecz sektora bankowego,
  • planami KIR S.A. dotyczącymi uruchomienia rozwiązania dla płatności natychmiastowych w euro (Euro Express Elixir);
  • materiałem na temat doświadczeń i wyzwań w walce w transakcjami oszukańczymi w płatnościach detalicznych. Rada przyjęła rekomendacje działań w obszarze prawa, procesów, technologii i edukacji na rzecz ograniczania transakcji oszukańczych w płatnościach detalicznych w Polsce. Rekomendacje Rady zawiera załącznik do komunikatu.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2021 r.,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2021 r.,
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w II kwartale 2021 r.,
  • Analizą opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce (wg danych na koniec 2020 roku).

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2021 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 22 października 2021 r.,
wraz z Załącznikiem (Rekomendacje dotyczące działań na rzecz ograniczania transakcji oszukańczych w płatnościach detalicznych w Polsce)