Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Marta Kightley, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2020 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją na temat funkcjonowania Programu „Polska Bezgotówkowa”.

Rada przyjęła dwa dokumenty:

  • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2020 r.,
  • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2021 r.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o stanie wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (SCA) w zakresie płatności kartowych realizowanych w terminalach POS oraz on-line (na podstawie danych przekazanych KNF przez wydawców kart płatniczych oraz acquirerów),
  • Informacją na temat standardu wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej (Polish Cloud 2.0.),
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2020 r.,
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w IV kwartale 2020 r,

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w czerwcu 2021 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z 23 kwietnia 2021 r.