Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 26 czerwca 2009 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 26 czerwca 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • przedyskutowała kwestie związane z wykonywaniem przez KDPW S.A. niektórych czynności bankowych, niezbędnych do obsługi systemu rozrachunku papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW S.A.,
  • zapoznała się z wynikami analizy uwarunkowań prawno-organizacyjnych prac mających na celu zapewnienie ciągłości działania infrastruktury krytycznej i postanowiła wrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu Rady,
  • zapoznała się z raportem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich pt. Biometria w bankowości i administracji publicznej.

Ponadto, Rada zapoznała się z następującymi materiałami informacyjnymi, przygotowanymi przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego:

  • nformacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2009r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2009 r.,
  • Informacją nt. firm zajmujących się pośrednictwem w przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 21 września 2009 r.