Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 3 stycznia 2000 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

Data posiedzenia | Tematyka | Ustalenia

W dniu 3 stycznia 2000 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego dokonała wstępnej oceny przejścia polskiego systemu płatniczego przez przełom 1999 i 2000 r. Na podstawie informacji przekazanych m. in. przez banki, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i PolCard S.A., Rada ds. Systemu Płatniczego uznała, że polski system płatniczy został należycie przygotowany do przełomu 1999 i 2000 r., co znalazło odzwierciedlenie w pomyślnym zakończeniu pracy banków i instytucji rozliczeniowych w 1999 r. oraz w rozpoczęciu przez nie normalnej obsługi klientów w 2000 r.