Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 czerwca 2021 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Marta Kightley, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z informacjami o:

  • strategicznych kierunkach zmian w zakresie systemów płatności detalicznych w Europie,
  • stanie wdrożenia Sektorowego Centrum Usług AML,
  • stanie przygotowań do wdrożenia ustawy o Systemie Informacji Finansowej,
  • opracowywaniu dobrych praktyk sektora bankowego w zakresie nieautoryzowanych transakcji płatniczych,
  • stanie prac nad koncepcją emisji pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC) na świecie i w Polsce.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją na temat działań z obszaru cyberbezpieczeństwa banków oraz ich klientów,
  • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2021 r.,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2021 r.,
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w I kwartale 2021 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2021 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 30 czerwca 2021 r.