Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 9 października 2017 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 9 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2017 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. o projekcie wdrożenia terminali płatniczych w jednostkach administracji publicznej. Rada z zadowoleniem odnotowała rosnącą liczbę urzędów, w których wprowadzono terminale, a także rosnącą liczbę i wartość transakcji dokonywanych z ich wykorzystaniem.
  • informacją Narodowego Banku Polskiego na temat zmian w Polityce sprawowania przez NBP nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2017 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2017 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 r.,
  • Informacją o realizacji projektu T2S-NBP.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 9 października 2017 r.