Systemy płatności obsługiwane przez NBP

Systemy płatności obsługiwane przez NBP

Co to znaczy, że NBP organizuje międzybankowe rozliczenia pieniężne i jest operatorem systemów płatności wysokokwotowych? Jak działają najważniejsze polskie systemy płatnicze – SORBNET2 dla płatności w złotych i TARGET2 dla transakcji w euro? Co to jest system RTGS i dlaczego jest ważny w rozrachunkach bankowych?

Do pobrania