Umowa między bankami centralnymi Polski i Ukrainy

18 marca 2022 roku Narodowy Bank Polski podpisał umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy będzie mógł wymienić ukraińskie hrywny (do 10 000 UAH) na polskiego złotego. Wymiana będzie możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie, od 25 marca 2022 roku.


Угода між центральними банками Польщі та України

18 березня 2022 року Національний банк Польщі уклав із Національним банком України угоду, яка дозволить повнолітнім біженцям з України здійснити обмін готівкової гривні на польські злоті (до 10 тис. гривень на одну особу). Обмін буде здійснюватися за заокругленим курсом близьким до офіційного (а не за курсом, який пропонують у пунктах обміну) починаючи з 25 березня 2022 року.