„Unia Europejska w świetle propozycji zmiany Traktatów. Konsekwencje prawne i gospodarcze dla Polski” – konferencja naukowa

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo konferencji naukowej „Unia Europejska w świetle propozycji zmiany Traktatów. Konsekwencje prawne i gospodarcze dla Polski”. Konferencja odbyła się 9 października 2023 r.