VIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych – wyniki

VIII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych została rozstrzygnięta.

Wyboru najlepszych prac dokonała kapituła konkursu w składzie:

 • Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Przewodniczący kapituły,
 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,
 • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński,
 • Dr hab. Grażyna Ancyparowicz, prof. AG,
 • Dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH,
 • Dr hab. Eryk Łon, prof. UEP.

Nagrody za najlepsze prace doktorskie

W kategorii na najlepszą pracę doktorskąKapituła konkursu nie przyznała nagrody głównej. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody drugiego stopnia oraz czterech wyróżnień.

 • Nagroda II stopnia w wysokości 20 000 zł dla dr. Grzegorza Piotra Krzyżanowskiego za pracę pt. „Modele ułamkowe i ich zastosowania w finansach” obronioną na Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. inż. Marcina Magdziarza.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr. Krzysztofa Ozimka za pracę pt. „Arbitraż statystyczny na rynku walutowym z wykorzystaniem wskaźników zmian grafowej struktury rynku walutowego modelowanego minimalnym drzewem rozpinającym” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Krzysztofa Borowskiego.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr. Michała Jacka Radke za pracę pt. „Nadmierny optymizm w wycenach przedsiębiorstw notowanych na GPW, na podstawie raportów analityków giełdowych” obronioną na Uniwersytecie Łódzkim, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Radosława Pastusiaka, prof. UŁ.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr Katarzyny Schmidt-Jessa za pracę pt. „Polityka stóp procentowych bliskich zera a struktura finansowania i poziom inwestycji przedsiębiorstw” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Macieja Stradomskiego, prof. UEP.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 000 zł dla dr Agaty Ewy Szymańskiej za pracę pt. „Wpływ wahań koniunktury na efekty polityki fiskalnej” obronioną na Uniwersytecie Łódzkim, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Piotra Krajewskiego, prof. UŁ.

Nagrody za najlepsze prace habilitacyjne

Decyzją kapituły konkursu nagroda główna nie została przyznana. Kapituła przyznała dwa wyróżnienia.

 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr. hab. Jakuba Górki za pracę pt. „Interchange Fee Economics. To Regulate or Not to Regulate?”. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Wyróżnienie w wysokości 20 000 zł dla dr. hab. Arkadiusza Sieronia za pracę pt. „Monetary Policy after the Great Recession: The Role of Interest Rates”. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet w Białymstoku.

Gratulujemy Laureatom oraz ich Promotorom!

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Akademii Kopernikańskiej.