W jaki sposób NBP wpływa na krótkoterminowe stopy procentowe w gospodarce?

W jaki sposób bank centralny realizuje politykę pieniężną? Czemu służą krótkoterminowe stopy procentowe na rynku międzybankowym? Od czego zależy oprocentowanie kredytów i depozytów? Czym są operacje otwartego rynku i operacje depozytowo-kredytowe?