W jaki sposób NBP wpływa na krótkoterminowe stopy procentowe w gospodarce?

Stabilność cen. Na czym polega i dlaczego jest ważna?

Jak NBP wpływa na oprocentowanie kredytów oraz depozytów gospodarstw domowych i przedsię­biorców? Czy NBP oddziałuje na oprocentowanie kredytów hipotecznych? Jak działają operacje otwartego rynku polegające na emisji 7-dniowych bonów pieniężnych kupowanych przez banki? Co to znaczy, że w ramach operacji depozytowo-kredytowych NBP przyjmuje od banków komercyjnych depozyt lub udziela kredytu na jeden dzień? Czy NBP kontroluje kurs złotego?

Do pobrania

Animacja