Wielcy polscy ekonomiści. Główne nurty polskiej myśli ekonomicznej

Sylwetki 18 najwybitniejszych polskich ekonomistów, działaczy gospodarczych i społecznych, którzy pasję naukową łączyli z patriotyzmem i chęcią służenia Polsce. Biografiom towarzyszy prezentacja najważniejszych koncepcji i nurtów ekonomicznych, które były przedmiotem polskiej debaty publicznej w drugiej połowie XIX w. i w pierwszych dekadach XX w. Intelektualne dziedzictwo polskich ekonomistów zadziwia swoją aktualnością i ponadczasowym ujęciem wielu spraw, którymi żyjemy obecnie.