Wielcy polscy ekonomiści – Leopold Caro

Film poświęcony monecie okolicznościowej poświęconej wybitnemu polskiemu ekonomiście — Leopoldowi Caro (1864–1939).

To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego solidaryzmu katolickiego. Ujmował kwestie ekonomiczne w kontekście zasad katolickiej nauki społecznej, głosząc prymat etyki nad całością życia publicznego. Bliska mu była wizja społeczeństwa odzwierciedlająca współzależność ludzi i ich braterstwo. W związku z tym wyznawał światopogląd solidarystyczny, stanowiący przeciwwagę zarówno dla kapitalizmu, jak i komunizmu – prądów propagujących przede wszystkim materialistyczną wizję człowieka. Do najważniejszych jego prac zalicza się: Zasady nauki ekonomii społecznej; Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowania; Zmierzch kapitalizmu; Problem społeczny w katolickim oświetleniu. Na awersie monety umieszczony został stylizowany napis: SOLIDARYZM, a na rewersie wizerunek Leopolda Caro oraz daty jego urodzin i śmierci. Moneta należy do serii NBP „Wielcy polscy ekonomiści”, w której znajdują się srebrne monety kolekcjonerskie poświęcone wybitnym twórcom polskiej myśli ekonomicznej.