Wpływ pandemii i wojny na charakter migracji Ukraińców w Polsce – raport

Narodowy Bank Polski opublikował raport „Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce – wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce. Raport z badania ankietowego”

Raport przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród migrantów z Ukrainy w listopadzie 2022 r. – zarówno uchodźców, jak i osób, które do Polski przyjechały jeszcze przed wojną. W raporcie porównano różne aspekty sytuacji życiowej oraz aktywności na rynku pracy uchodźców oraz emigrantów przedwojennych oraz sytuacji uchodźców w listopadzie 2022 roku w stosunku do badania ankietowego z maja 2022 r.


Вплив пандемії та війни на характер міграції українців у Польщі – звіт

Національний банк Польщі опублікував звіт: «Життя та економічне становище мігрантів з України в Польщі – вплив пандемії та війни на характер міграції в Польщі. Звіт за результатами опитування»

У цьому звіті представлені результати опитування, проведеного серед мігрантів з України в листопаді 2022 року – як серед біженців, так і осіб, які приїхали до Польщі ще до війни.