Wpływ rezerw dewizowych na pozycję i wiarygodność finansową Polski

Wpływ rezerw dewizowych na pozycję i wiarygodność finansową Polski

Czym są rezerwy dewizowe? Czym różni się zarządzanie rezerwami walutowymi przez NBP od zarządzania aktywami przez banki komercyjne? W jaki sposób oceniana jest wiarygodność finansowa państwa? Czym są agencje ratingowe? Jak przedstawia się wielkość rezerw dewizowych NBP?

Do pobrania